PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN

Thứ tư - 08/05/2024 04:52
PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN
1. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện
- Vùng liên huyện trung tâm gồm thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ: định hướng phát triển với tính chất chính là vùng đô thị dịch vụ và công nghiệp trung tâm của tỉnh; là trung tâm kết nối các hành lang quốc gia theo hướng Bắc - Nam với hành lang quốc tế theo hướng Đông - Tây.
- Vùng liên huyện Triệu Phong - thị xã Quảng Trị - huyện/thị xã Hải Lăng: định hướng phát triển với tính chất chính là tiểu vùng trọng điểm kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh.
- Vùng liên huyện Gio Linh - Vĩnh Linh: Định hướng phát triển với tính chất chính là vùng kinh tế ven biển phía Bắc của tỉnh, vùng dịch vụ sân bay...
- Vùng liên huyện vùng núi Hướng Hóa - Đakrông: Định hướng phát triển với tính chất chính là vùng sinh thái nông - lâm nghiệp, sinh thái nhân văn, kinh tế cửa khẩu.
- Huyện đảo Cồn Cỏ: Định hướng phát triển với tính chất chính là đảm bảo an ninh quốc phòng, dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm tránh trú bão cho tàu thuyền, bảo tồn đa dạng sinh thái và phát triển du lịch biển đảo.
2. Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện
a) Vùng thành phố Đông Hà:
- Tính chất: Vùng kinh tế động lực tỉnh Quảng Trị, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hiện đại.
- Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng kinh tế đô thị, dịch vụ là mũi nhọn, phát triển công nghiệp sạch; phát triển nông nghiệp ven đô theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu.
b) Vùng thị xã Quảng Trị:
- Tính chất: Là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển nông thôn mới, bảo vệ, cải thiện môi trường và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.
- Hướng phát triển trọng tâm: Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tạo ra các không gian kinh tế, các không gian giao dịch mua bán hàng hóa và tổ chức các loại hình thương mại. Trở thành trung tâm du lịch và văn hóa lịch sử. Ngành nông lâm thủy sản phát triển theo hướng bền vững, tạo ra các sản phẩm phù hợp với nông nghiệp ven đô.
c) Vùng huyện/thị xã Hải Lăng:
- Tính chất: Đô thị loại IV nâng cấp từ huyện, với tính chất chính là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hàng hoá;
- Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường đầu tư hạ tầng cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; mở rộng, phát triển đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề văn hoá - xã hội; duy trì các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh, vùng nông nghiệp công nghệ cao.
d) Vùng huyện Triệu Phong
- Tính chất: Huyện trọng điểm về công nghiệp, du lịch sinh thái của tỉnh; là không gian kết nối hiệu quả giữa thành phố Đông Hà và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam của tỉnh.
- Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển du lịch, dịch vụ, năng lượng, công nghiệp sạch, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng đan xen sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển đô thị về phía Tây quốc lộ 1. Bổ sung dải đô thị du lịch ven biển nằm phía Đông. Phục hồi hệ sinh thái vùng cát, phát triển dịch vụ môi trường rừng.
đ) Vùng huyện Gio Linh
- Tính chất: Là vùng phát triển kinh tế biển, vùng phát triển đa ngành, gồm công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tiên tiến, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái, văn hoá.
- Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển các ngành kinh tế trên cơ sở khai thác hiệu quả không gian các khu chức năng, các công trình hạ tầng của tỉnh, các hành lang hạ tầng quốc gia đi qua huyện.
e) Vùng huyện Vĩnh Linh
- Tính chất: Là huyện trọng điểm phát triển kinh tế xã hội phía Bắc tỉnh Quảng Trị, trọng tâm là các ngành kinh tế công nghiệp, du lịch, trồng cây công nghiệp và cây ăn trái trên vùng đất đỏ bazan, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao.
- Hướng phát triển trọng tâm: Khai thác các công trình hạ tầng của tỉnh, các hành lang hạ tầng quốc gia đi qua huyện để phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh công tác quốc phòng an ninh. Nâng cao vị thế của huyện trong toàn tỉnh.
g) Vùng huyện Cam Lộ:
- Tính chất: Cùng với thành phố Đông Hà trở thành vùng kinh tế trung tâm của tỉnh Quảng Trị; trung tâm Dược liệu quan trọng của tỉnh với 2 nguồn nguyên liệu chính từ huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông.
- Hướng phát triển trọng tâm: Khuyến khích phát triển các khu/cụm công nghiệp sạch, phù hợp với định hướng phát triển Cam Lộ thành trung tâm Dược liệu của tỉnh. Phát triển thương mại, dịch vụ, sân golf, du lịch.
h) Vùng huyện Đakrông:
- Tính chất: Vùng sinh thái nông - lâm nghiệp, sinh thái nhân văn, kinh tế cửa khẩu. Dịch vụ phát triển đa dạng; đặc biệt là dịch vụ thương mại gắn với lợi thế về địa lý và giao thông. Nông lâm nghiệp phát triển ổn định, là nền tảng phát triển bền vững. Công nghiệp phát triển có chọn lọc, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các ngành khác tại địa phương.
- Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch, thương mại, dịch vụ, đô thị. Sắp xếp, ổn định dân cư vùng biên giới. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế La Lay theo hướng kinh tế tổng hợp, trọng tâm là dịch vụ thương mại cửa khẩu, logistic và trung tâm dịch vụ cho tiểu vùng.
i) Vùng huyện Hướng Hóa:
- Tính chất: Vùng sinh thái nông - lâm nghiệp, sinh thái nhân văn, kinh tế cửa khẩu, phát triển toàn diện, bền vững, phát huy lợi thế địa lý, giao thông phát triển dịch vụ thương mại, logistic, du lịch (chú trọng du lịch sinh thái, du lịch lịch sử). Công nghiệp phát triển có chọn lọc, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các ngành khác tại địa phương.
- Hướng phát triển trọng tâm: Khai thác tiềm năng, thế mạnh về Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, hành lang kinh tế Đông - Tây, các điểm di tích lịch sử, các điểm du lịch thiên nhiên để thu hút đầu tư và phát triển toàn diện về thương mại, dịch vụ, du lịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào.
k) Vùng huyện đảo Cồn Cỏ:
- Tính chất: Huyện đảo phát triển kinh tế biển, trọng tâm là dịch vụ - du lịch, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá.
- Hướng phát triển trọng tâm: Đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phát triển hạ tầng phục vụ cho các điểm dân cư tập trung mới; xây dựng mới sân bay trực thăng kết hợp thao trường. Xây dựng huyện đảo thành điểm nhấn của du lịch gắn với tam giác du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ, xây dựng cột mốc A11 nhằm khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển, đồng thời là điểm đến du lịch. Bổ sung các quỹ đất phát triển các khu chức năng đô thị du lịch ở trên biển, về phía Tây Nam của đảo.
 

Tác giả: Son Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây