SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Thứ tư - 08/05/2024 23:13
Danh mục sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chi tiết tại Phụ lục XXII.
Phụ luc XXII: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xxii_1.pdf
I. Bản đồ hiện trạng
/uploads/quy-hoach tinh/2024_05/1_0_ban_do_vi_tri_va_cac_moi_quan_he_cua_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_1_ban_do_hien_trang_dieu_kien_tu_nhien_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_2_ban_do_hien_trang_phat_trien_kinh_te_xa_hoi_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_3_ban_do_hien_trang_phat_trien_khu_cong_nghiep____cum_cong_nghiep_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_5_ban_do_hien_trang_phat_trien_nong___lam___thuy_san_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_6_ban_do_hien_trang_phat_trien_dich_vu_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_7_ban_do_hien_trang_phat_trien_du_lich_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_8_ban_do_hien_trang_phat_trien_van_hoa_the_thao_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_9_ban_do_hien_trang_phat_trien_giao_duc_dao_tao_giao_duc_nghe_nghiep_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_10_ban_do_hien_trang_phat_trien_y_te_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_12_ban_do_hien_trang_ha_tang_vien_thong_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_13_ban_do_hien_trang_phat_trien_he_thong_do_thi_va_nong_thon_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_14_ban_do_hien_trang_phat_trien_ket_cau_ha_tang_giao_thong_van_tai_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_15_ban_do_hien_trang_phat_trien_ket_cau_ha_tang_phong_chong_thien_tai_thuy_loi_va_ung_pho_voi_bien_doi_khi_hau.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_16_ban_do_hien_trang_thoat_nuoc_xu_ly_chat_thai_ran_va_nghia_trang_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_17_ban_do_hien_trang_phat_trien_mang_luoi_cap_dien_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_18_ban_do_hien_trang_phat_trien_co_so_bao_chi_phat_thanh_truyen_hinh_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_19_ban_do_hien_trang_moi_truong_thien_nhien_va_da_dang_sinh_hoc_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_20_ban_do_hien_trang_phan_bo_khoang_san_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_21_ban_do_hien_trang_phat_trien_he_thong_cap_nuoc_sinh_hoat_va_thoat_nuoc_mua_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_22_ban_do_hien_trang_su_dung_dat_tinh_quang_tri.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/2_24_ban_do_hien_trang_di_tich_lich_su_danh_lam_thang_canh_va_doi_tuong_da_duoc_kiem_ke_di_tich_tinh_quang_tri_1.pdf
II. Bản đồ thiết kế quy hoạch
1. Sơ đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ bản đồ: 1:100.0000).
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/4_a_ban_do_phuong_an_quy_hoach_he_thong_do_thi_va_nong_thon_tinh_quang_tri_2050.pdf
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/4_b_ban_do_phuong_an_quy_hoach_he_thong_do_thi_va_nong_thon_tinh_quang_tri_2030.pdf
2. Sơ đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ bản đồ: 1:100.0000).
/uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/5_ban_do_phuong_an_to_chuc_khong_gian_va_phan_vung_chuc_nang_tinh_quang_tri.pdf
3. Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ bản đồ: 1:100.0000).

4. Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ bản đồ: 1:100.0000).

5. Sơ đồ phương án phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ bản đồ: 1:100.0000).

6. Sơ đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ bản đồ: 1:100.0000).

7. Sơ đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:100.0000).

8. Sơ đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 1:100.0000). 

Tác giả: Son Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây