PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thứ tư - 08/05/2024 04:26
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông
a) Phương án phát triển hạ tầng giao thông quốc gia
Thực hiện theo quy hoạch quốc gia đối với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cảng biển. Ngoài ra, đề xuất bổ sung quy hoạch cảng biển Vịnh Mốc. Điều chỉnh hướng tuyến và chuyển điểm đầu cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo sang khu vực huyện Triệu Phong (Triệu Phong - Lao Bảo).
(Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-vi.pdf
b) Phương án phát triển hạ tầng giao thông cấp tỉnh
- Bổ sung, nâng cấp, cải tạo để kết nối hiệu quả mạng lưới đường bộ của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các loại bến xe các cấp để nâng cao chất lượng dịch vụ và tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng, dịch vụ vận tải. Bổ sung tuyến vận tải Cửa Tùng - Cồn Cỏ vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo của quốc gia; Quy hoạch nâng cấp tuyến sông Bắc Phước thành tuyến đường thủy nội địa địa phương; phát triển các bến thủy nội địa theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng đến năm 2030 đạt công suất khoảng 500.000 tấn/năm và 50.000 lượt hành khách/năm.
- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, tùy theo nhu cầu vận tải, khả năng huy động nguồn lực sẽ nghiên cứu đầu tư các đoạn tuyến tránh đô thị, khu vực đèo dốc nguy hiểm, vị trí không thể mở rộng..., cũng như bổ sung các hạng mục công trình giao thông. Quy mô các tuyến đường địa phương xác định trong quy hoạch tỉnh là quy mô tối thiểu, trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, tùy theo nhu cầu vận tải sẽ xác định quy mô thực tế của tuyến đường. Đối với các tuyến quốc lộ qua đô thị, trường hợp cần thiết sẽ xây dựng hệ thống đường song hành hoặc đường gom, để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới năng lực thông hành của các quốc lộ, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương.
(Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo)
2. Phương án phát triển hạ tầng logistics:
- Định hướng phát triển các trung tâm logistic, cảng cạn tại các khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế như: Khu kinh tế Đông Nam, Lao Bảo, La Lay, Cam Lộ, Hải Lăng, Bắc Cửa Việt, Nam Cửa Việt, khu công nghiệp Quán Ngang, Đông Hà, Cảng hàng không Quảng Trị, cảng Vịnh Mốc... Đầu tư hệ thống kho bãi vận tải theo nhu cầu phát triển, trong từng giai đoạn để bổ trợ, phát huy tối đa hiệu quả các trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh.
- Ngoài 5 loại hình vận tải truyền thống như đề xuất, nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các loại hình vận tải, bao gồm các loại hình có ưu thế vận tải tại các khu vực có địa hình phức tạp như vận tải băng chuyền, vận tải đường ống.
(Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-vii.pdf
3. Phương án phát triển hạ tầng thương mại
Hình thành các trung tâm thương mại liên vùng tại Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, thành phố Đông Hà, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Liên kết và đầu tư phát triển hạ tầng thương mại vùng kinh tế biển (ở phía Đông) và vùng kinh tế hỗn hợp nông - lâm sản (gò đồi phía Tây), bao gồm những loại hình tổ chức thương mại như sau: Trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm; khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; siêu thị và trung tâm bán buôn...
(Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-viii.pdf
4. Phương án phát triển mạng lưới cấp điện
Phát triển mạng lưới cấp điện phải thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án, tiêu chí, luận chứng tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và các quy định có liên quan.
(Chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-ix.pdf
5. Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông
- Phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số, đảm bảo bán kính phục vụ đạt 2,39 km/điểm phục vụ, số dân/điểm phục vụ đạt 2.790 dân/điểm phục vụ.
- Chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, xây dựng mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% các khu dân cư; 100% khu vực công sở, công cộng được phủ sóng wifi miễn phí. Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông đạt tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp viễn thông khoảng 60 - 70% các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng mạng thông tin di động.
- Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính quyền, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, cải cách thủ tục hành chính. Phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, kết nối liên thông vào các trung tâm dữ liệu vùng và quốc gia. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động trên môi trường số. Xây dựng đô thị thông minh. Phát triển mạnh kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tài chính, y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên và môi trường, báo chí. Phát triển xã hội số, cơ bản hoàn thiện hệ thống danh tính số, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
- Phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có khả năng liên kết trong nước và quảng bá hình ảnh, lợi thế tiềm năng của tỉnh ra khu vực và quốc tế.
(Chi tiết tại Phụ lục X kèm theo)
Xem vài tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-x.pdf
6. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước mưa
a) Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi
Phát triển hạ tầng thủy lợi theo hướng hiện đại, đảm bảo phục vụ cấp nước cho nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế khác. Bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế nguồn nước hiện có ở các lưu vực sông, suối; tổ chức quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu trên địa bàn. Đảm bảo tiêu, thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do nước gây ra, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
(Chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xi.pdf
b) Phương án cấp nước cho nông nghiệp:
Đầu tư xây dựng mới khoảng 100 công trình hồ chứa nước và các công trình đầu mối thuỷ lợi, phục vụ diện tích tưới tăng thêm khoảng 21.000 ha, nâng cấp sửa chữa khoảng 240 công trình, tưới cho khoảng 5.500 ha lúa.
(Chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo)
c) Phương án cấp nước sinh hoạt
Xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn, quy hoạch, bố trí các trụ nước chữa cháy để đáp ứng nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt, chữa cháy; ưu tiên xây dựng hệ thống cấp nước tập trung, quy mô liên đô thị, liên xã. Xây dựng mới hệ thống cấp nước tập trung tại các xã, các đảo để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy.
(Chi tiết tại Phụ lục XII kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xii.pdf
d) Phương án thoát nước mưa
Cải tạo, nâng cấp, bổ sung, mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị, tận dụng hệ thống hồ, kênh mương trong các đô thị để điều hòa, thoát nước nhanh cho các đô thị, không gây ngập úng cục bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.
7. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải, nghĩa trang
a) Phương án thoát nước thải
Khu vực đô thị: Đến năm 2030: Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị: 50% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn quy định; các đô thị khác: 20% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn quy định; tầm nhìn đến năm 2050: 100% nước thải sinh hoạt các đô thị được xử lý đạt quy chuẩn quy định; mỗi đô thị xây dựng tối thiểu 1 trạm xử lý nước thải sinh hoạt.
- Khu vực nông thôn: Tùy theo địa hình và quy mô dân cư để bố trí hồ sinh học hoặc các giải pháp xử lý nước thải phù hợp. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung: Nước thải sẽ được thu gom về trạm xử lý tập trung để xử lý, đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn hiện hành. Mỗi khu công nghiệp có thể xây dựng 1 hoặc 2 trạm xử lý nước thải.
(Chi tiết tại Phụ lục XIII kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xiii.pdf
b) Phương án phát triển các khu xử lý chất thải rắn
Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, áp dụng công nghệ xử lý hiện đại, hạn chế chôn lấp. Chất thải rắn thông thường xử lý tập trung vùng huyện, chất thải rắn nguy hại xử lý tập trung cấp vùng tỉnh; thay thế dần các hệ thống cũ.
(Chi tiết tại Phụ lục XIV kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xiv.pdf
c) Phương án quy hoạch hệ thống nghĩa trang
Đối với khu vực đô thị, tiếp tục sử dụng các nghĩa trang còn diện tích hiện đang sử dụng. Mở rộng các nghĩa trang đã có chủ trương, định hướng mở rộng. Xây dựng hệ thống nghĩa trang tập trung cho các đô thị (1 - 3 điểm/đô thị tùy theo quy mô diện tích và sự phân bố). Di dời nghĩa trang và các phần mộ nhỏ lẻ trong đô thị (những khu vực đặc biệt cần thiết cho phát triển đô thị); đối với khu vực nông thôn (các xã), quy hoạch mới các khu vực nghĩa trang được thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất cấp xã; đầu tư hạ tầng đồng bộ, từng bước áp dụng công nghệ mai táng hiện đại, xây dựng trung tâm hỏa táng.
(Chi tiết tại Phụ lục XV kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xv.pdf
8. Phương án phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
- Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần các cảng cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
- Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
(Chi tiết tại Phụ lục XVI kèm theo)
Xem và tải tại đây: /uploads/quy-hoach-tinh/2024_05/phu-luc-xvi.pdf
 

Tác giả: Son Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây